Rule #1: Life is supposed to be fun!

Archives: <span>Bộ Câu Hỏi Chứng Chỉ Google Ads Tìm Kiếm/Hiển Thị/Video/Mua Sắm/Ứng Dụng</span>

Mẹo: Dán câu hỏi ở ô dưới để có câu trả lời nhanh nhất

Latest Posts
Khi quảng cáo hiển thị động được xuất bản từ Studio, loại quảng cáo nào được đặt trong Campaign Manager?

Khi quảng cáo hiển thị động được xuất bản từ Studio, loại quảng cáo nào được đặt trong Campaign Manager? Hình ảnh Biểu ngữ HTML5 Quảng cáo xen kẽ hiển…

Đúng hay sai? Quảng cáo tải lên cho phép các nhà quảng cáo tiếp cận vào nhiều khoảng không quảng cáo hơn so với Quảng cáo hiển thị hình ảnh thích ứng.

Đúng hay sai? Quảng cáo tải lên cho phép các nhà quảng cáo tiếp cận vào nhiều khoảng không quảng cáo hơn so với Quảng cáo hiển thị hình ảnh…

Quảng cáo ứng dụng có vai trò quan trọng gì trong ngành trò chơi dành cho thiết bị di động?

Quảng cáo ứng dụng có vai trò quan trọng gì trong ngành trò chơi dành cho thiết bị di động? Quảng cáo ứng dụng thông báo cho người chơi những…

Làm cách nào để có thể tăng lượng dữ liệu trong một báo cáo Google Analytics được lấy mẫu?

Làm cách nào để có thể tăng lượng dữ liệu trong một báo cáo Google Analytics được lấy mẫu? Áp dụng các bộ lọc bổ sung Xóa thứ nguyên phụ…

Thách thức lớn nhất đối với hầu hết các doanh nghiệp khi kinh doanh trực tuyến là gì?

Thách thức lớn nhất đối với hầu hết các doanh nghiệp khi kinh doanh trực tuyến là gì? Lập kế hoạch ngân sách Phát triển một kế hoạch Tối ưu…

Làm thế nào để bạn có thể tạo các quảng cáo video đạt hiệu quả cao trên YouTube?

Làm thế nào để bạn có thể tạo các quảng cáo video đạt hiệu quả cao trên YouTube? Cắt quảng cáo TV của bạn thành quảng cáo video: 30 và:…

Chiến lược đặt giá thầu tự động đảm nhiệm phần việc nặng nhọc giúp các nhà quảng cáo trên Google Ads. Chiến lược này sử dụng yếu tố nào để đặt giá thầu phù hợp cho mỗi phiên đấu giá?

Chiến lược đặt giá thầu tự động đảm nhiệm phần việc nặng nhọc giúp các nhà quảng cáo trên Google Ads. Chiến lược này sử dụng yếu tố nào để…

Khi chọn “Chia sẻ liên kết mẫu” trong trang tổng quan, nội dung nào sẽ được chia sẻ?

Khi chọn “Chia sẻ liên kết mẫu” trong trang tổng quan, nội dung nào sẽ được chia sẻ? Chỉ trang tổng quan Chỉ thông tin Bảng điều khiển và dữ…

Kết hợp từng chiến lược đấu thầu tự động với mục tiêu chiến dịch phù hợp.

Kết hợp từng chiến lược đấu thầu tự động với mục tiêu chiến dịch phù hợp. Tỷ lệ hiển thị mục tiêu – Khả năng hiển thị CPA mục tiêu – Chuyển đổi Tối…

Điều nào sau đây không phải là một thành phần của đề xuất giá trị của Quảng cáo hiển thị hình ảnh của Google?

Điều nào sau đây không phải là một thành phần của đề xuất giá trị của Quảng cáo hiển thị hình ảnh của Google? Ý định Máy học Hiệu suất…

Hãy ghép từng sản phẩm có trong Google Marketing Platform dành cho doanh nghiệp lớn với phần mô tả tương ứng.

Hãy ghép từng sản phẩm có trong Google Marketing Platform dành cho doanh nghiệp lớn với phần mô tả tương ứng. Giúp họ hiểu dữ liệu của mình – Analytics 360…

Đối tượng trong thị trường sẽ phù hợp để tiếp cận người dùng nào?

Đối tượng trong thị trường sẽ phù hợp để tiếp cận người dùng nào? Một người nào đó đang nghiên cứu các tính năng an toàn của tôm trẻ em…

Mỗi một doanh nghiệp đều khác biệt — kể cả doanh nghiệp của bạn! Dựa vào những mục tiêu được mô tả bên dưới, hãy chọn loại chiến dịch có thể hỗ trợ tốt nhất để bạn đạt được những mục tiêu đó

Mỗi một doanh nghiệp đều khác biệt — kể cả doanh nghiệp của bạn! Dựa vào những mục tiêu được mô tả bên dưới, hãy chọn loại chiến dịch có…

Theo đề xuất thì bao lâu bạn nên lặp lại quy trình lập kế hoạch ngân sách một lần?

Theo đề xuất thì bao lâu bạn nên lặp lại quy trình lập kế hoạch ngân sách một lần? Hàng tuần Hàng tháng Hàng ngày Hàng năm Giải thích: Bạn…

Đâu là một công cụ của Google và YouTube hỗ trợ mục tiêu nhận thức về sản phẩm?

Đâu là một công cụ của Google và YouTube hỗ trợ mục tiêu nhận thức về sản phẩm? Tiếp thị lại Đối tượng trong thị trường Sự giống nhau TrueView…

Làm cách nào để tiện ích mở rộng quảng cáo có thể góp phần tăng mức độ tương tác của người dùng?

Làm cách nào để tiện ích mở rộng quảng cáo có thể góp phần tăng mức độ tương tác của người dùng? Với những hình ảnh và video hấp dẫn….

Khi liên kết một tài khoản Google Ads với Google Analytics, bạn không thể thực hiện thao tác nào sau đây?

Khi liên kết một tài khoản Google Ads với Google Analytics, bạn không thể thực hiện thao tác nào sau đây? Tạo danh sách tiếp thị lại trong Analytics để…

Mô hình chi phí nào chỉ tính chi phí cho số lần hiển thị đã được đo lường là có thể xem bằng Chế độ xem đang kích hoạt?

Mô hình chi phí nào chỉ tính chi phí cho số lần hiển thị đã được đo lường là có thể xem bằng Chế độ xem đang kích hoạt? CPA…

Khi đặt ra mục tiêu nào sau đây thì nhà quảng cáo sẽ đạt được hiệu quả khi sử dụng quảng cáo trên trang đầu của YouTube?

Khi đặt ra mục tiêu nào sau đây thì nhà quảng cáo sẽ đạt được hiệu quả khi sử dụng quảng cáo trên trang đầu của YouTube? Tiến hành một…

1 2 3 97