Rule #1: Life is supposed to be fun!

Archives: <span>Bộ Câu Hỏi Chứng Chỉ Google Ads Tìm Kiếm/Hiển Thị/Video/Mua Sắm/Ứng Dụng</span>

Mẹo: Dán câu hỏi ở ô dưới để có câu trả lời nhanh nhất

Latest Posts
Bạn bán các mặt hàng trực tuyến và lưu trữ dữ liệu về từng mặt hàng ngoại tuyến. Tính năng nào cho phép bạn tải lên tệp CSV chứa dữ liệu mặt hàng của bạn để kết hợp với dữ liệu Analytics?

Bạn bán các mặt hàng trực tuyến và lưu trữ dữ liệu về từng mặt hàng ngoại tuyến. Tính năng nào cho phép bạn tải lên tệp CSV chứa dữ…

Bạn bán các mặt hàng trực tuyến và lưu trữ dữ liệu về từng mặt hàng ngoại tuyến. Tính năng nào cho phép bạn tải lên tệp CSV chứa dữ liệu mặt hàng của bạn để kết hợp với dữ liệu Analytics?

Bạn bán các mặt hàng trực tuyến và lưu trữ dữ liệu về từng mặt hàng ngoại tuyến. Tính năng nào cho phép bạn tải lên tệp CSV chứa dữ…

Bạn sẽ mở phần nào trong thuộc tính Google Analytics của mình để tìm các kỹ thuật nâng cao có thể giúp bạn khám phá thông tin chi tiết sâu hơn về mức độ tương tác của khách hàng?

Bạn sẽ mở phần nào trong thuộc tính Google Analytics của mình để tìm các kỹ thuật nâng cao có thể giúp bạn khám phá thông tin chi tiết sâu…

Bạn sẽ mở phần nào trong thuộc tính Google Analytics của mình để tìm các kỹ thuật nâng cao có thể giúp bạn khám phá thông tin chi tiết sâu hơn về mức độ tương tác của khách hàng?

Bạn sẽ mở phần nào trong thuộc tính Google Analytics của mình để tìm các kỹ thuật nâng cao có thể giúp bạn khám phá thông tin chi tiết sâu…

Nếu bạn đã bật Cá nhân hóa quảng cáo cho thuộc tính của mình nhưng muốn loại trừ các sự kiện cụ thể, điều gì sẽ xảy ra với dữ liệu cho các sự kiện đó?

Nếu bạn đã bật Cá nhân hóa quảng cáo cho thuộc tính của mình nhưng muốn loại trừ các sự kiện cụ thể, điều gì sẽ xảy ra với dữ…

Bạn đã bật Cá nhân hóa quảng cáo cho thuộc tính của mình nhưng muốn loại trừ các sự kiện cụ thể. Điều này có ý nghĩa gì đối với dữ liệu của những sự kiện đó?

Bạn đã bật Cá nhân hóa quảng cáo cho thuộc tính của mình nhưng muốn loại trừ các sự kiện cụ thể. Điều này có ý nghĩa gì đối với…

Bạn hiện đang sử dụng phân bổ nhấp chuột cuối cùng. Báo cáo nào trong số những báo cáo này sẽ cho bạn biết cách phân bổ nhấp chuột đầu tiên sẽ đánh giá các kênh và chiến dịch như thế nào?

Bạn hiện đang sử dụng phân bổ nhấp chuột cuối cùng. Báo cáo nào trong số những báo cáo này sẽ cho bạn biết cách phân bổ nhấp chuột đầu…

Phạm vi nào sẽ được đặt cho thứ nguyên tùy chỉnh báo cáo trạng thái thành viên cho chương trình phần thưởng cho khách hàng?

Phạm vi nào sẽ được đặt cho thứ nguyên tùy chỉnh báo cáo trạng thái thành viên cho chương trình phần thưởng cho khách hàng? Sự kiện Sản phẩm Phiên…

Mô hình nào đại diện cho cấu trúc phân cấp của tài khoản Google Analytics?

Mô hình nào đại diện cho cấu trúc phân cấp của tài khoản Google Analytics? Luồng dữ liệu > Tài khoản > Thuộc tính Thuộc tính > Luồng dữ liệu…

Doanh nghiệp của bạn có trang web và ứng dụng cho cả iOS và Android. Nếu bạn muốn cùng nhau phân tích các sự kiện và người dùng trên cả ba yếu tố này, thiết lập tài khoản của bạn sẽ như thế nào?

Doanh nghiệp của bạn có trang web và ứng dụng cho cả iOS và Android. Nếu bạn muốn cùng nhau phân tích các sự kiện và người dùng trên cả…

Đường dẫn chuyển đổi có thể cho bạn biết cách các quảng cáo khác nhau hoạt động cùng nhau trên đường dẫn đến chuyển đổi. Bạn có thể tìm báo cáo “Đường dẫn chuyển đổi” trong thuộc tính Google Analytics 4 ở đâu?

Đường dẫn chuyển đổi có thể cho bạn biết cách các quảng cáo khác nhau hoạt động cùng nhau trên đường dẫn đến chuyển đổi. Bạn có thể tìm báo…

Đường dẫn chuyển đổi có thể cho bạn biết cách các quảng cáo khác nhau hoạt động cùng nhau trên đường dẫn đến chuyển đổi. Bạn có thể tìm báo cáo “Đường dẫn chuyển đổi” trong thuộc tính Google Analytics 4 ở đâu?

Đường dẫn chuyển đổi có thể cho bạn biết cách các quảng cáo khác nhau hoạt động cùng nhau trên đường dẫn đến chuyển đổi. Bạn có thể tìm báo…

1 2 3 106