Rule #1: Life is supposed to be fun!

Doanh nghiệp của bạn có một trang web và một ứng dụng, đồng thời bạn muốn phân tích hành trình của người dùng trên hai nền tảng này, cũng như xem cách người dùng mới đến trang web và ứng dụng của bạn. Bạn nên sử dụng cái nào trong số này cho những thông tin chi tiết này?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Doanh nghiệp của bạn có một trang web và một ứng dụng, đồng thời bạn muốn phân tích hành trình của người dùng trên hai nền tảng này, cũng như xem cách người dùng mới đến trang web và ứng dụng của bạn. Bạn nên sử dụng cái nào trong số này cho những thông tin chi tiết này?

 • Google Optimize
 • Google Marketing Platform
 • Thuộc tính Universal Analytics
 • Thuộc tính Google Analytics 4
 • Câu trả lời đúng là:Thuộc tính Google Analytics 4

  Nếu muốn phân tích hành trình của người dùng trên các dạng web và ứng dụng, cũng như xem cách người dùng mới truy cập vào trang web và ứng dụng của bạn, thì bạn nên sử dụng Google Analytics 4 để biết những thông tin chi tiết đó. Bạn có thể dùng thuộc tính Google Analytics 4 để đo lường cả lưu lượng truy cập trang web và mức sử dụng ứng dụng.
  Đọc thêm tại đây:https://support.google.com/analytics/answer/10356589

  Write a comment


  Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

  Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095