Rule #1: Life is supposed to be fun!

Nếu bạn muốn phân tích hành trình của người dùng trên một trang web và một ứng dụng, đồng thời xem cách người dùng mới tiếp cận cả hai, bạn nên sử dụng kỹ thuật nào trong số những kỹ thuật này để có được thông tin chi tiết?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Nếu bạn muốn phân tích hành trình của người dùng trên một trang web và một ứng dụng, đồng thời xem cách người dùng mới tiếp cận cả hai, bạn nên sử dụng kỹ thuật nào trong số những kỹ thuật này để có được thông tin chi tiết?

 • Thuộc tính Universal Analytics
 • Google Optimize
 • Google Marketing Platform
 • Thuộc tính Google Analytics 4
 • Câu trả lời đúng là:Thuộc tính Google Analytics 4

  Nếu muốn phân tích hành trình của người dùng trên một trang web và một ứng dụng, đồng thời xem cách người dùng mới tiếp cận cả hai, thì bạn nên sử dụng thuộc tính Google Analytics 4 để biết thông tin chi tiết. Bạn có thể dùng thuộc tính Google Analytics 4 để đo lường cả lưu lượng truy cập trang web và mức sử dụng ứng dụng.
  Đọc thêm tại đây:https://support.google.com/analytics/answer/10356589

  Write a comment


  Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

  Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095