Rule #1: Life is supposed to be fun!

Nếu bạn là chủ doanh nghiệp muốn phân tích cách người dùng truy cập trang web và ứng dụng của bạn, cũng như hành trình của người dùng trên cả hai nền tảng này, bạn nên sử dụng điều gì để tạo thông tin chi tiết?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Nếu bạn là chủ doanh nghiệp muốn phân tích cách người dùng truy cập trang web và ứng dụng của bạn, cũng như hành trình của người dùng trên cả hai nền tảng này, bạn nên sử dụng điều gì để tạo thông tin chi tiết?

 • Google Marketing Platform
 • Thuộc tính Universal Analytics
 • Google Optimize
 • Thuộc tính Google Analytics 4
 • Câu trả lời đúng là:Thuộc tính Google Analytics 4

  Nếu muốn phân tích cách người dùng truy cập vào trang web và ứng dụng của bạn, cũng như hành trình của người dùng trên cả hai nền tảng này, bạn nên sử dụng Google Analytics 4 để tạo thông tin chi tiết đó. Bạn có thể dùng thuộc tính Google Analytics 4 để đo lường cả lưu lượng truy cập trang web và mức sử dụng ứng dụng.
  Đọc thêm tại đây:https://support.google.com/analytics/answer/10356589

  Write a comment


  Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

  Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095