Rule #1: Life is supposed to be fun!

Bạn đã tạo thuộc tính Google Analytics 4 cho trang web và ứng dụng dành cho thiết bị di động của mình. Khi người dùng tương tác với trang web và ứng dụng của bạn, Google Analytics đo lường và báo cáo các tương tác riêng biệt của người dùng như thế nào?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Bạn đã tạo thuộc tính Google Analytics 4 cho trang web và ứng dụng dành cho thiết bị di động của mình. Khi người dùng tương tác với trang web và ứng dụng của bạn, Google Analytics đo lường và báo cáo các tương tác riêng biệt của người dùng như thế nào?

 • Theo lượt xem
 • Theo lượt truy cập
 • Theo phiên
 • Theo sự kiện
 • Đáp án đúng là: Là sự kiện

  Khi người dùng tương tác với trang web và ứng dụng của bạn, Google Analytics sẽ đo lường và báo cáo các tương tác riêng biệt của người dùng dưới dạng sự kiện.
  Analytics thu thập và lưu trữ các tương tác của người dùng với trang web hoặc ứng dụng của bạn dưới dạng sự kiện. Sự kiện cung cấp thông tin chi tiết về những gì đang diễn ra trên trang web hoặc ứng dụng của bạn, chẳng hạn như lượt xem trang, số lần nhấp vào nút, hành động của người dùng hoặc sự kiện hệ thống.
  Sự kiện cho phép bạn đo lường mức độ tương tác riêng biệt của người dùng trên trang web hoặc ứng dụng. Ví dụ: tải trang, nhấp vào liên kết và hoàn tất giao dịch mua đều là tất cả các tương tác mà bạn có thể đo lường bằng sự kiện.
  Đọc thêm tại đây: https://support.google.com/analytics/answer/9322688

  Write a comment


  Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

  Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095