Rule #1: Life is supposed to be fun!

Bạn bán các mặt hàng trực tuyến và lưu trữ dữ liệu về từng mặt hàng ngoại tuyến. Tính năng nào cho phép bạn tải lên tệp CSV chứa dữ liệu mặt hàng của bạn để kết hợp với dữ liệu Analytics?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Bạn bán các mặt hàng trực tuyến và lưu trữ dữ liệu về từng mặt hàng ngoại tuyến. Tính năng nào cho phép bạn tải lên tệp CSV chứa dữ liệu mặt hàng của bạn để kết hợp với dữ liệu Analytics?

 • Giao thức đo lường
 • Sửa đổi sự kiện
 • Yêu cầu HTTP
 • Nhập dữ liệu
 • Đáp án đúng là: Nhập dữ liệu

  Bạn có thể tải tệp CSV chứa dữ liệu bên ngoài lên thuộc tính Analytics. Bạn có thể xuất các tệp CSV đó từ một công cụ kinh doanh ngoại tuyến như hệ thống CRM hoặc CMS hoặc đối với lượng dữ liệu nhỏ hơn, bạn có thể tạo tệp theo cách thủ công trong trình soạn thảo văn bản hoặc bảng tính. Bạn có thể nhập vào Analytics bằng cách sử dụng tính năng nhập dữ liệu.
  Khi bạn nhập dữ liệu, bạn tạo một nguồn dữ liệu. Nguồn dữ liệu là sự kết hợp giữa tệp CSV bạn muốn tải lên và ánh xạ các trường Analytics hiện tại tới các trường trong CSV của bạn. Tệp CSV phải bao gồm các trường giống nhau hoặc tập hợp con các trường như tệp gốc. Nếu muốn nhập các trường khác nhau cho cùng một loại dữ liệu, bạn cần xóa nguồn dữ liệu hiện có và tạo nguồn dữ liệu mới.
  Đọc thêm tại đây: https://support.google.com/analytics/answer/10071301

  Write a comment


  Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

  Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095