Rule #1: Life is supposed to be fun!

Archives: <span>Bộ Câu Hỏi Chứng Chỉ Google Ads Tìm Kiếm/Hiển Thị/Video/Mua Sắm/Ứng Dụng</span>

Mẹo: Dán câu hỏi ở ô dưới để có câu trả lời nhanh nhất

Latest Posts
Điều gì phân biệt thuộc tính Google Analytics 4 với thuộc tính Universal Analytics?

Điều gì phân biệt thuộc tính Google Analytics 4 với thuộc tính Universal Analytics? Thuộc tính Google Analytics 4 sử dụng “phiên” làm nền tảng để thu thập và báo…

Bạn có thể làm gì với trình kích hoạt đối tượng?

Bạn có thể làm gì với trình kích hoạt đối tượng? Tạo sự kiện mới dựa trên các thông số sự kiện hiện có Tạo đối tượng mới dựa trên…

Bạn có thể làm gì với trình kích hoạt đối tượng?

Bạn có thể làm gì với trình kích hoạt đối tượng? Tạo sự kiện mới dựa trên các thông số sự kiện hiện có Tạo đối tượng mới dựa trên…

Phần nào của Google Analytics chứa các thẻ làm sẵn trả lời các câu hỏi phổ biến về cách người dùng đang tương tác với ứng dụng hoặc trang web của bạn?

Phần nào của Google Analytics chứa các thẻ làm sẵn trả lời các câu hỏi phổ biến về cách người dùng đang tương tác với ứng dụng hoặc trang web…

Phần nào của Google Analytics chứa các thẻ làm sẵn trả lời các câu hỏi phổ biến về cách người dùng đang tương tác với ứng dụng hoặc trang web của bạn?

Phần nào của Google Analytics chứa các thẻ làm sẵn trả lời các câu hỏi phổ biến về cách người dùng đang tương tác với ứng dụng hoặc trang web…

Bạn có thể sử dụng công cụ nào sau đây để thu thập và gửi dữ liệu từ ứng dụng dành cho thiết bị di động đến thuộc tính Google Analytics 4?

Bạn có thể sử dụng công cụ nào sau đây để thu thập và gửi dữ liệu từ ứng dụng dành cho thiết bị di động đến thuộc tính Google…

Bạn sẽ sử dụng tính năng nào trong số các tính năng này của Analytics 360 để lọc dữ liệu và tạo tập dữ liệu mới cho một trường hợp sử dụng hoặc đối tượng cụ thể?

Bạn sẽ sử dụng tính năng nào trong số các tính năng này của Analytics 360 để lọc dữ liệu và tạo tập dữ liệu mới cho một trường hợp…

Bạn tạo một báo cáo để cho biết có bao nhiêu người dùng đến từ nhiều loại thiết bị khác nhau, chẳng hạn như máy tính để bàn và điện thoại di động, trong 30 ngày qua. Trong báo cáo này, loại thiết bị là gì?

Bạn tạo một báo cáo để cho biết có bao nhiêu người dùng đến từ nhiều loại thiết bị khác nhau, chẳng hạn như máy tính để bàn và điện…

1 2 3 4 106