Rule #1: Life is supposed to be fun!

Zoe điều hành một trang web truyền thông về thể thao, phục vụ cho người hâm mộ của nhiều môn thể thao khác nhau. Cô ấy đang bắt đầu chiến dịch quảng cáo hiển thị hình ảnh của Google và đang cân nhắc các phương pháp để tiếp cận đối tượng yêu thích thể thao của mình. Lý do thuyết phục để Zoe sử dụng chiến lược Đối tượng chung sở thích là gì?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Zoe điều hành một trang web truyền thông về thể thao, phục vụ cho người hâm mộ của nhiều môn thể thao khác nhau. Cô ấy đang bắt đầu chiến dịch Quảng cáo hiển thị hình ảnh của Google và đang cân nhắc các phương pháp để tiếp cận đối tượng yêu thích thể thao của mình. Lý do thuyết phục để Zoe sử dụng chiến lược Đối tượng chung sở thích là gì?

  • Đối tượng chung sở thích cho phép cô ấy tiếp cận những người hâm mộ thể thao trước đây đã truy cập trang web của cô ấy.
  • Đối tượng chung sở thích cho phép cô ấy tiếp cận những người hâm mộ thể thao đã chọn nhận email về thể thao.
  • Đối tượng chung sở thích cho phép cô ấy hiển thị quảng cáo cho người dùng dựa trên các đội thể thao mà họ yêu thích.
  • Đối tượng chung sở thích cho phép cô ấy tiếp cận những người đam mê thể thao.
Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095