Rule #1: Life is supposed to be fun!

Khi Quảng cáo hiển thị hình ảnh thích ứng được thiết lập tự động, điều gì sẽ được điều chỉnh cho phù hợp với vùng quảng cáo?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Khi Quảng cáo hiển thị hình ảnh thích ứng được thiết lập tự động, điều gì sẽ được điều chỉnh cho phù hợp với vùng quảng cáo?

  • Định dạng, giao diện và các liên kết bên ngoài
  • Định dạng, kích thước hình ảnh và liên kết bên ngoài
  • Kích thước, liên kết bên ngoài và phông chữ
  • Kích thước, hình thức và định dạng

Câu trả lời đúng là: Kích thước, hình thức và định dạng

Do phạm vi tiếp cận của nó, Quảng cáo hiển thị hình ảnh thích ứng được Google lắp ráp tự động điều chỉnh kích thước, giao diện và định dạng của chúng cho phù hợp.

.

.

.

Câu hỏi khác: Khi Quảng cáo hiển thị hình ảnh thích ứng được tự động tập hợp, điều gì được điều chỉnh để phù hợp với vùng quảng cáo?

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095