Rule #1: Life is supposed to be fun!

Sierra sở hữu một doanh nghiệp nhỏ và đảm đương nhiều trách nhiệm, từ hậu cần đến tiếp thị. Cô ấy đã thấy rất nhiều thành công với Google Tìm kiếm (hàng trăm lượt chuyển đổi mỗi tháng) và muốn tăng phạm vi tiếp cận của mình bằng cách tạo Chiến dịch hiển thị. Nhưng cô ấy muốn nó càng dễ dàng càng tốt. Cô ấy nên chạy loại Chiến dịch hiển thị nào?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Sierra sở hữu một doanh nghiệp nhỏ và đảm đương nhiều trách nhiệm, từ hậu cần đến tiếp thị. Cô ấy đã thấy rất nhiều thành công với Google Tìm kiếm (hàng trăm lượt chuyển đổi mỗi tháng) và muốn tăng phạm vi tiếp cận của mình bằng cách tạo Chiến dịch hiển thị. Nhưng cô ấy muốn nó càng dễ dàng càng tốt.
Cô ấy nên chạy loại Chiến dịch hiển thị nào?

  • Chiến dịch tiếp thị lại động
  • Một chiến dịch hiển thị chuẩn
  • Một chiến dịch tiếp thị lại chuẩn
  • Chiến dịch hiển thị thông minh

.

.

.

Sierra sở hữu một doanh nghiệp nhỏ và đảm nhận nhiều trách nhiệm, từ hậu cần đến tiếp thị. Cô ấy đã đạt được rất nhiều kết quả thành công với Google Tìm kiếm (hàng trăm lượt chuyển đổi mỗi tháng) và muốn tăng phạm vi tiếp cận bằng cách tạo Chiến dịch hiển thị. Tuy nhiên, cô ấy muốn chiến dịch dễ thực hiện nhất có thể. Cô ấy nên chạy loại Chiến dịch hiển thị nào

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095