Rule #1: Life is supposed to be fun!

Yuto là chủ một cửa hàng đồ lưu niệm tại Tokyo. Anh muốn tiếp cận các du khách nói tiếng Anh trong thành phố vào những giờ nhất định trong ngày. Yuto cần điều chỉnh ba khía cạnh nào trong chiến dịch trong Mạng Tìm kiếm của Google để đạt được mục tiêu này?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Yuto là chủ một cửa hàng đồ lưu niệm tại Tokyo. Anh muốn tiếp cận các du khách nói tiếng Anh trong thành phố vào những giờ nhất định trong ngày.
Yuto cần điều chỉnh ba khía cạnh nào trong chiến dịch trong Mạng Tìm kiếm của Google để đạt được mục tiêu này? (Hãy chọn ba đáp án)

  • Việc nhắm mục tiêu theo vị trí
  • Ngân sách dùng chung
  • Việc nhắm mục tiêu theo ngôn ngữ
  • Việc lập lịch quảng cáo
  • Các tùy chọn cài đặt mạng

.

.

.

Yuto sở hữu một cửa hàng lưu niệm ở Tokyo. Anh ấy muốn tiếp cận khách du lịch nói tiếng Anh trong thành phố của mình vào những giờ nhất định trong ngày. Yuto cần điều chỉnh ba lĩnh vực nào trong Chiến dịch tìm kiếm để đạt được mục tiêu này (Chọn ba.) Chọn tất cả các câu trả lời chính xác

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095