Rule #1: Life is supposed to be fun!

Với Quảng cáo tìm kiếm động, nhà quảng cáo cung cấp những gì?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Với Quảng cáo tìm kiếm động, nhà quảng cáo cung cấp những gì?

  • Tiêu đề
  • Danh sách các cụm từ tìm kiếm
  • Danh sách các trang web
  • Thuật toán máy học

Câu trả lời đúng là: Tiêu đề

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095