Rule #1: Life is supposed to be fun!

Trina đang cân nhắc sử dụng đặt giá thầu tự động vì cô ấy đang tìm cách làm cho quy trình quản lý chiến dịch của mình hiệu quả hơn. Ba cách mà đặt giá thầu tự động có thể cải thiện hiệu quả là gì?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Trina đang cân nhắc sử dụng đặt giá thầu tự động vì cô ấy đang tìm cách làm cho quy trình quản lý chiến dịch của mình hiệu quả hơn. Ba cách mà đặt giá thầu tự động có thể cải thiện hiệu quả là gì?

  • Đặt giá thầu thủ công cho những thời điểm cụ thể trong ngày
  • Đặt giá thầu phù hợp cho mỗi phiên đấu giá
  • Tiết kiệm thời gian và tài nguyên tiếp thị
  • Ngân sách hàng ngày quyết định giá thầu tối thiểu và giá thầu tối đa
  • Kết hợp nhiều loại tín hiệu khác nhau để đánh giá ý định của người dung

.

.

.

Câu hỏi khác: Trina đang cân nhắc sử dụng tính năng đặt giá thầu tự động vì cô đang tìm cách tăng hiệu quả cho quá trình quản lý chiến dịch của mình. Tính năng đặt giá thầu tự động có thể cải thiện tính hiệu quả bằng ba cách nào

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095