Rule #1: Life is supposed to be fun!

Samira đã được giao nhiệm vụ tăng mức độ liên quan của quảng cáo của công ty cô. Cô ấy đã được thông báo rằng mình có thể sử dụng nhiều tùy chọn tiêu đề trong quảng cáo tìm kiếm thích ứng của cô như một cách để tăng mức độ liên quan. Samira có thể sử dụng bao nhiêu tiêu đề trong một quảng cáo tìm kiếm thích ứng?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Samira đã được giao nhiệm vụ tăng mức độ liên quan của quảng cáo của công ty cô. Cô ấy đã được thông báo rằng mình có thể sử dụng nhiều tùy chọn tiêu đề trong quảng cáo tìm kiếm thích ứng của cô như một cách để tăng mức độ liên quan.
Samira có thể sử dụng bao nhiêu tiêu đề trong một quảng cáo tìm kiếm thích ứng?

  • Tối đa 15 tiêu đề
  • Tối đa 50 tiêu đề
  • Tối đa 25 tiêu đề
  • Tối đa 5 tiêu đề

Câu trả lời đúng là: Tối đa 15 tiêu đề

.

.

.

Samira đã được giao nhiệm vụ tăng mức độ liên quan của quảng cáo của công ty cô. Cô ấy đã được thông báo rằng mình có thể sử dụng nhiều tùy chọn tiêu đề trong quảng cáo tìm kiếm thích ứng của cô như một cách để tăng mức độ liên quan. Samira có thể sử dụng bao nhiêu tiêu đề trong một quảng cáo tìm kiếm thích ứng

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095