Rule #1: Life is supposed to be fun!

Carrie sở hữu một cửa hàng làm vườn và sử dụng trang web để quảng cáo tất cả sản phẩm mà cô ấy bán. Một người dùng nhìn thấy Quảng cáo đi kèm kết quả tìm kiếm trên Google về một trong những sản phẩm của cô ấy. Người dùng có khả năng đang làm điều gì?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Carrie sở hữu một cửa hàng làm vườn và sử dụng trang web để quảng cáo tất cả sản phẩm mà cô ấy bán. Một người dùng nhìn thấy Quảng cáo đi kèm kết quả tìm kiếm trên Google về một trong những sản phẩm của cô ấy.
Người dùng có khả năng đang làm điều gì?

  • Xem video trên YouTube về cách trồng hoa hồng.
  • Duyệt qua trang web cửa hàng của Carrie.
  • Tìm kiếm thông tin làm vườn liên quan.
  • Đọc email gửi từ doanh nghiệp của Carrie.

Câu trả lời đúng là: Tìm kiếm thông tin làm vườn liên quan.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095