Rule #1: Life is supposed to be fun!

YouTube có thể giúp các nhà quảng cáo đạt được ba kết quả kinh doanh quan trọng: nhận thức, cân nhắc và hành động. Kết quả nào do chiến dịch quảng cáo trên YouTube thúc đẩy để đạt được hành động?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

YouTube có thể giúp các nhà quảng cáo đạt được ba kết quả kinh doanh quan trọng: nhận thức, cân nhắc và hành động. Kết quả nào do chiến dịch quảng cáo trên YouTube thúc đẩy để đạt được hành động?

  • Phạm vi tiếp cận duy nhất
  • Thu hồi quảng cáo
  • Ý định mua hàng
  • Chuyển đổi trực tuyến

Câu trả lời đúng là: Chuyển đổi trực tuyến

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095