Rule #1: Life is supposed to be fun!

Đối với TrueView cho hành động, ba sự kiện nào tạo nên một hành động chuyển đổi trực tuyến?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Đối với TrueView cho hành động, ba sự kiện nào tạo nên một hành động chuyển đổi trực tuyến?

  • Lượt truy cập, lượt tải xuống video, lượt giới thiệu của người dùng
  • Lượt thích, lượt đăng ký, nhận xét của người dùng
  • Lượt xem lặp lại, thời gian tương tác, lượt tải
  • Số lần nhấp, mức độ tương tác video, số lần hiển thị

Câu trả lời đúng là: Số lần nhấp, mức độ tương tác video, số lần hiển thị

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095