Rule #1: Life is supposed to be fun!

Khách hàng của Dylan sản xuất phim tài liệu. Khách hàng này muốn biết điều gì khiến YouTube hấp dẫn với người dùng như vậy. Dylan giải thích cách YouTube hỗ trợ người dùng tương tác với những người sáng tạo họ yêu mến và tham gia vào một cộng đồng trực tuyến gồm những người chung sở thích.

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Khách hàng của Dylan sản xuất phim tài liệu. Khách hàng này muốn biết điều gì khiến YouTube hấp dẫn với người dùng như vậy. Dylan giải thích cách YouTube hỗ trợ người dùng tương tác với những người sáng tạo họ yêu mến và tham gia vào một cộng đồng trực tuyến gồm những người chung sở thích.
Một lý do khác khiến người dùng chọn YouTube là gì?

  • Người dùng chọn YouTube vì thời gian dùng thử miễn phí kéo dài.
  • Người dùng chọn YouTube để truy cập một nhà cung cấp cáp địa phương.
  • Người dùng chọn YouTube để chơi trò chơi trên nhiều nền tảng.
  • Người dùng chọn YouTube vì nội dung phong phú và đa dạng.

Đáp án đúng là: Người dùng chọn YouTube vì nội dung phong phú và đa dạng.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095