Rule #1: Life is supposed to be fun!

Khách hàng của Julian quan tâm đến việc tăng mức độ nhận biết thông qua chiến dịch YouTube của họ. Julian nên đề xuất cho khách hàng của mình dùng ba giải pháp đối tượng nào do YouTube cung cấp?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Khách hàng của Julian quan tâm đến việc tăng mức độ nhận biết thông qua chiến dịch YouTube của họ. Julian nên đề xuất cho khách hàng của mình dùng ba giải pháp đối tượng nào do YouTube cung cấp?

  • Chuyển đổi, Trong thị trường và Tiếp thị lại
  • Đối sánh khách hàng, tiếp thị lại và thị hiếu
  • Trong thị trường, Sự kiện trong đời và Vô cực tùy chỉnh
  • Nhân khẩu học, Sở thích và Sở thích tùy chỉnh

Câu trả lời đúng là: Nhân khẩu học, Sở thích và Sở thích tùy chỉnh

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095