Rule #1: Life is supposed to be fun!

YouTube Analytics có thể cung cấp thông tin gì về những nội dung mọi người xem trên kênh của khách hàng?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

YouTube Analytics có thể cung cấp thông tin gì về những nội dung mọi người xem trên kênh của khách hàng?

  • Trả lại lượt truy cập và lịch sử tìm kiếm
  • Quảng cáo được chọn và phát lại
  • Liên kết giới thiệu và danh mục ưa thích
  • Chế độ xem thời gian thực và thời gian xem

Câu trả lời đúng là: Số lượt xem thời gian thực và thời gian xem

.

.

.

YouTube Analytics có thể cho bạn biết điều gì về những gì mọi người đang xem trên kênh của khách hàng của bạn

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095