Rule #1: Life is supposed to be fun!

Có bao nhiêu phần trăm các quảng cáo trên YouTube có âm thanh?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Có bao nhiêu phần trăm các quảng cáo trên YouTube có âm thanh?

  • 90%
  • 80%
  • 100%
  • 95%

Câu trả lời đúng là: 95%

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095