Rule #1: Life is supposed to be fun!

Annilee có một khách hàng muốn chọn giải pháp đối tượng của YouTube để giúp tăng mức độ cân nhắc về sản phẩm khi khách hàng đã sẵn sàng mua hàng. Cô biết rằng YouTube có hai giải pháp đối tượng cụ thể có thể giúp cho khách hàng của mình đạt được mong muốn này. Hai giải pháp đối tượng là gì?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Annilee có một khách hàng muốn chọn giải pháp đối tượng của YouTube để giúp tăng mức độ cân nhắc về sản phẩm khi khách hàng đã sẵn sàng mua hàng. Cô biết rằng YouTube có hai giải pháp đối tượng cụ thể có thể giúp cho khách hàng của mình đạt được mong muốn này. Hai giải pháp đối tượng là gì? (Chọn hai.)

  • Đối tượng chung sở thích tùy chỉnh
  • Đối tượng nhân khẩu học
  • Đối tượng có mục đích tùy chỉnh
  • Đối tượng của Sự kiện trong đời
  • Đối tượng trong thị trường

Câu trả lời đúng là: Đối tượng Sự kiện trong đời và Đối tượng Trong thị trường

.

.

.

Annilee có một khách hàng muốn chọn khán giả trên YouTube để tăng cân nhắc về sản phẩm của họ khi khách hàng sẵn sàng mua. Cô ấy biết YouTube có hai giải pháp đối tượng cụ thể có thể giúp cô ấy thực hiện điều này cho khách hàng. Hai giải pháp đối tượng là gì (Chọn hai.)

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095