Rule #1: Life is supposed to be fun!

Aimee đang tìm hiểu cách dùng YouTube để quảng bá nội dung của mình. Phạm vi tiếp cận của YouTube và công nghệ ngày càng cải tiến của nền tảng này khiến cô ngạc nhiên. Ngoài ra, cô rất thích việc người sáng tạo có thể tự do thể hiện bản thân trên nền tảng này. Là một người sáng tạo, lý do khác khiến Aimee nên chọn YouTube là gì?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Aimee đang tìm hiểu cách dùng YouTube để quảng bá nội dung của mình. Phạm vi tiếp cận của YouTube và công nghệ ngày càng cải tiến của nền tảng này khiến cô ngạc nhiên. Ngoài ra, cô rất thích việc người sáng tạo có thể tự do thể hiện bản thân trên nền tảng này.
Là một người sáng tạo, lý do khác khiến Aimee nên chọn YouTube là gì?

  • Người sáng tạo trên YouTube được cung cấp chi phí từ khóa thấp hơn trong các cuộc đấu giá tiếp thị tìm kiếm.
  • Người sáng tạo trên YouTube có thể sử dụng các công cụ nền tảng để xây dựng trang web thương hiệu của riêng họ.
  • Người sáng tạo trên YouTube có thể đăng ký sử dụng hệ thống camera HD do Google sở hữu.
  • Người sáng tạo trên YouTube có thể kiếm thu nhập bằng cách chia sẻ quảng cáo cùng với nội dung của họ.

Câu trả lời đúng là: Người sáng tạo trên YouTube có thể kiếm thu nhập bằng cách chia sẻ quảng cáo cùng với nội dung của họ.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095