Rule #1: Life is supposed to be fun!

Khách hàng của bạn quan tâm đến việc thử nghiệm quảng cáo đệm 6 giây. Bạn có thể chia sẻ cho họ 2 mẹo nào khi sử dụng quảng cáo đệm? (Hãy chọn hai đáp án).

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Khách hàng của bạn quan tâm đến việc thử nghiệm quảng cáo đệm 6 giây. Bạn có thể chia sẻ cho họ 2 mẹo nào khi sử dụng quảng cáo đệm? (Hãy chọn hai đáp án).

  • Chỉ sử dụng quảng cáo truyền hình của bạn để làm phần đệm.
  • Xây dựng cho màn hình lớn.
  • Ngân sách thời gian để thiết lập quảng cáo và gắn kết.
  • Tập trung vào một mục đích đơn giản.

Câu trả lời đúng là: Ngân sách thời gian để thiết lập quảng cáo và gắn đích. và Tập trung vào một mục đích đơn giản.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095