Rule #1: Life is supposed to be fun!

Khi đo lường chuyển đổi ngoại tuyến với TrueView cho hành động, một lượt ghé qua cửa hàng được sẽ được tính khi người dùng xem 10 giây của quảng cáo và đến cửa hàng trong vòng bao nhiêu ngày sau đó?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Khi đo lường chuyển đổi ngoại tuyến với TrueView cho hành động, một lượt ghé qua cửa hàng được sẽ được tính khi người dùng xem 10 giây của quảng cáo và đến cửa hàng trong vòng bao nhiêu ngày sau đó?

  • 7 ngày
  • 14 ngày
  • 45 ngày
  • 30 ngày

Câu trả lời đúng là: 30 ngày

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095