Rule #1: Life is supposed to be fun!

YouTube cho hành động bao gồm các định dạng được hỗ trợ bởi tính năng Đặt giá thầu thông minh cho các lượt chuyển đổi hoặc giá trị chuyển đổi. Cần có hai yếu tố nào để đảm bảo thành công?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

YouTube cho hành động bao gồm các định dạng được hỗ trợ bởi tính năng Đặt giá thầu thông minh cho các lượt chuyển đổi hoặc giá trị chuyển đổi. Cần có hai yếu tố nào để đảm bảo thành công?

  • Nhà quảng cáo phải chạy quảng cáo video trước đây
  • Nhà quảng cáo phải sử dụng DV360 để đo lường
  • Đối tượng có nhiều ý định
  • Đo lường kênh thấp hơn

Các câu trả lời đúng là: Đối tượng có nhiều ý định và Đo lường kênh thấp hơn

Giải thích: Với YouTube và tiếp thị lại video, nhà quảng cáo có thể kết nối lại với những người xem đã tương tác với nội dung video của họ, tiếp tục kể cho họ một câu chuyện – và cố gắng thu hút họ trở lại! Khi nói đến tiếp thị lại, các danh sách sẽ tạo ra mọi thứ.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095