Rule #1: Life is supposed to be fun!

Quảng cáo khám phá video TrueView có thể chạy ở đâu trên YouTube?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Quảng cáo khám phá video TrueView có thể chạy ở đâu trên YouTube?

  • Trang chủ YouTube, kết quả tìm kiếm YouTube và trang xem
  • Google TV, kết quả tìm kiếm của Google và Mạng hiển thị
  • Video trên YouTube và kết quả tìm kiếm của Google
  • Trang xem YouTube và Quảng cáo trên trang đầu cũng như kết quả tìm kiếm của Google

Câu trả lời đúng là: Trang chủ YouTube, kết quả tìm kiếm YouTube và trang xem

Giải thích: Quảng cáo khám phá TrueView tiếp cận mọi người tại thời điểm khám phá, khi họ đang tìm kiếm trên YouTube hoặc duyệt video trên YouTube và trên web. Chúng có thể xuất hiện:

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095