Rule #1: Life is supposed to be fun!

Lớp phủ gọi hành động (CTA) tương thích với:

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Lớp phủ gọi hành động (CTA) tương thích với:

  • Chỉ quảng cáo TrueView trong luồng
  • Chỉ quảng cáo TrueView trong hiển thị
  • Quảng cáo TrueView trong hiển thị dài ít nhất 30 giây
  • bất kỳ định dạng quảng cáo TrueView nào

Đáp án đúng là: bất kỳ định dạng quảng cáo TrueView nào

Giải thích: Lớp phủ CTA có sẵn cho quảng cáo TrueView trong luồng hoặc quảng cáo trong hiển thị. Khi ai đó nhấp vào quảng cáo trong hiển thị để xem video, CTA sẽ hiển thị trên trang xem. Lớp phủ CTA xuất hiện ngay khi video bắt đầu phát và sau đó thu gọn để chỉ hiển thị hình ảnh thu nhỏ sau 15 giây. Trên trình duyệt máy tính để bàn, người xem có thể di chuột để mở rộng CTA. Trên trình duyệt dành cho thiết bị di động, người xem có thể nhấp vào hình ảnh thu nhỏ hoặc mũi tên để mở rộng.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095