Rule #1: Life is supposed to be fun!

Nhà quảng cáo cần những gì để thiết lập chiến dịch quảng cáo video?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Nhà quảng cáo cần những gì để thiết lập chiến dịch quảng cáo video?

  • Ngân sách để tạo quảng cáo video chuyên nghiệp
  • Tỷ lệ chuyển đổi ít nhất 5% trên Mạng tìm kiếm của Google
  • Một video trên YouTube
  • Ngân sách cơ bản của AdWords ngoài chi phí trả cho mỗi lần nhấp chuột

Đáp án đúng là: Một video trên YouTube

Giải thích: Quảng cáo video TrueView là một cách thú vị để tiếp cận và thu hút khán giả của bạn trên YouTube và trên web. Để tạo quảng cáo video TrueView, video của bạn phải được lưu trữ trên YouTube.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095