Rule #1: Life is supposed to be fun!

Một lượt xem quảng cáo TrueView trong luồng được tính khi người xem:

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Một lượt xem quảng cáo TrueView trong luồng được tính khi người xem:

  • xem ít nhất 25% video
  • xem video cho đến phần tư cuối cùng
  • xem video ít nhất 30 giây hoặc xem hết video
  • xem video trong năm giây hoặc lâu hơn

Câu trả lời đúng là:

Giải thích: Người xem có thể chọn bỏ qua quảng cáo video sau 5 giây. Nếu họ chọn không bỏ qua quảng cáo video, số lượt xem video trên YouTube sẽ tăng lên khi người xem xem 30 giây quảng cáo video (hoặc thời lượng nếu quảng cáo đó ngắn hơn 30 giây) hoặc tương tác với video của bạn , tùy điều kiện nào đến trước.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095