Rule #1: Life is supposed to be fun!

Làm cách nào để nhà quảng cáo có thể thiết lập tính năng theo dõi chuyển đổi Google Ads cho chiến dịch quảng cáo TrueView trong luồng?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Làm cách nào để nhà quảng cáo có thể thiết lập tính năng theo dõi chuyển đổi Google Ads cho chiến dịch quảng cáo TrueView trong luồng?

  • Bằng cách sử dụng YouTube Analytics
  • Bằng cách sử dụng Google Analytics
  • Bạn không thể đo lường chuyển đổi với định dạng trong luồng
  • Bằng cách tạo mã theo dõi chuyển đổi Google Ads

Câu trả lời đúng là: Bằng cách tạo mã theo dõi chuyển đổi Google Ads

Giải thích: Bạn có thể sử dụng tính năng theo dõi chuyển đổi của Google Ads để theo dõi số lượng người nhấp vào quảng cáo video và cuối cùng thực hiện hành động chuyển đổi mong muốn. Vì quảng cáo video không phải lúc nào cũng thúc đẩy chuyển đổi ngay lập tức, chúng tôi khuyên bạn nên xem dữ liệu chuyển đổi xem qua, dữ liệu này hiển thị số lượng chuyển đổi trực tuyến đã xảy ra trong vòng 30 ngày sau khi người xem xem nhưng không nhấp vào quảng cáo video của bạn.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095