Rule #1: Life is supposed to be fun!

Định dạng quảng cáo nào thường có giá thầu CPM thấp nhất trong số các quảng cáo video trong luồng và cũng đủ điều kiện để phân phát thường xuyên hơn, đặc biệt là trên thiết bị di động?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Định dạng quảng cáo nào thường có giá thầu CPM thấp nhất trong số các quảng cáo video trong luồng và cũng đủ điều kiện để phân phát thường xuyên hơn, đặc biệt là trên thiết bị di động?

  • Quảng cáo trên trang đầu
  • Khám phá TrueView
  • TrueView trong luồng
  • Quảng cáo đệm

Câu trả lời đúng là: Quảng cáo đệm

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095