Rule #1: Life is supposed to be fun!

YouTube Analytics cung cấp cho bạn thông tin chi tiết ngay từ lúc bạn tải video lên. Ba loại câu hỏi nào có thể trả lời ai xem nội dung của khách hàng với một cú nhấp chuột?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

YouTube Analytics cung cấp cho bạn thông tin chi tiết ngay từ lúc bạn tải video lên. Ba loại câu hỏi nào có thể trả lời ai xem nội dung của khách hàng với một cú nhấp chuột?

  • Thời gian trong ngày, địa chỉ IP và phiên
  • Lần truy cập cuối cùng, thời gian xem và đăng ký
  • Xem số lượng, lượt mua quảng cáo và điểm tín dụng
  • Tuổi, giới tính và vị trí địa lý

Câu trả lời đúng là: Tuổi, giới tính và vị trí địa lý

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095