Rule #1: Life is supposed to be fun!

Sau một cuộc thảo luận với chuyên gia về các giải pháp đối tượng của Google, Reilly đã sẵn sàng trình bày về công dụng của tùy chọn nhắm mục tiêu Thông tin nhân khẩu học chi tiết cho khách hàng sử dụng YouTube. Hai đặc điểm của tùy chọn nhắm mục tiêu Thông tin nhân khẩu học chi tiết là gì?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Sau một cuộc thảo luận với chuyên gia về các giải pháp đối tượng của Google, Reilly đã sẵn sàng trình bày về công dụng của tùy chọn nhắm mục tiêu Thông tin nhân khẩu học chi tiết cho khách hàng sử dụng YouTube. Hai đặc điểm của tùy chọn nhắm mục tiêu Thông tin nhân khẩu học chi tiết là gì?

  • Tình trạng sở hữu thú cưng
  • Trình độ học vấn
  • Sở thích về âm nhạc
  • Tình trạng sở hữu nhà ở

Câu trả lời đúng là: Học vấn và tình trạng Sở hữu nhà

Câu hỏi khác:

Các cơ hội chiến lược giá thầu phân tích 2 loại chiến dịch nào?

Công cụ đo lường nào của Google được thiết kế dành cho các nhà bán lẻ có cửa hàng thực, giúp thu thập dữ liệu mua hàng của người mua sắm trong hệ thống quản lý quan hệ khách hàng?

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095