Rule #1: Life is supposed to be fun!

Ira đang lên kế hoạch chiến dịch YouTube cho một tiệm váy cưới để thu hút các cô dâu tương lai. Anh ấy biết rằng đối tượng có ý định sẽ đem đến cơ hội tốt nhất để tìm đúng khách hàng vào đúng thời điểm, nhưng anh lại không chắc đối tượng nào phù hợp với nhu cầu của tiệm váy cưới nhất. Anh nên giới thiệu giải pháp đối tượng có ý định nào cho khách hàng này?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Ira đang lên kế hoạch chiến dịch YouTube cho một tiệm váy cưới để thu hút các cô dâu tương lai. Anh ấy biết rằng đối tượng có ý định sẽ đem đến cơ hội tốt nhất để tìm đúng khách hàng vào đúng thời điểm, nhưng anh lại không chắc đối tượng nào phù hợp với nhu cầu của tiệm váy cưới nhất.
Anh nên giới thiệu giải pháp đối tượng có ý định nào cho khách hàng này?

  • Trận đấu Persona
  • Nhãn hiệu được Nhắm mục tiêu
  • Lượt ghé qua cửa hàng
  • Sự kiện trong đời

Câu trả lời đúng là: Sự kiện trong đời

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095