Rule #1: Life is supposed to be fun!

Trong các giải pháp đối tượng bên thứ nhất hiện có của YouTube, bạn có thể dùng giải pháp nào để tìm được khách hàng tương lai với các đặc điểm như sau: từ 35 đến 54 tuổi, đang tìm xe mô tô, có thể là đang sử dụng iPhone?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Trong các giải pháp đối tượng bên thứ nhất hiện có của YouTube, bạn có thể dùng giải pháp nào để tìm được khách hàng tương lai với các đặc điểm như sau: từ 35 đến 54 tuổi, đang tìm xe mô tô, có thể là đang sử dụng iPhone?

  • Đối sánh khách hàng
  • Tiếp thị lại
  • Kết hợp chuẩn xác
  • Đối tượng tương tự

Câu trả lời đúng là: Đối tượng tương tự

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095