Rule #1: Life is supposed to be fun!

Khách hàng quảng cáo YouTube của Yvette sở hữu một cửa hàng chuyên bán dòng túi xách cao cấp. Cô muốn dùng YouTube để gia tăng doanh số của dòng sản phẩm này. Yvette nên đề xuất định dạng quảng cáo YouTube nào cho khách hàng này?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Khách hàng quảng cáo YouTube của Yvette sở hữu một cửa hàng chuyên bán dòng túi xách cao cấp. Cô muốn dùng YouTube để gia tăng doanh số của dòng sản phẩm này.
Yvette nên đề xuất định dạng quảng cáo YouTube nào cho khách hàng này?

  • Video lớp phủ
  • Thẻ được tài trợ
  • Video không thể bỏ qua
  • TrueView cho hành động

Câu trả lời đúng là: TrueView cho hành động

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095