Rule #1: Life is supposed to be fun!

Janelle nói với một nhà quảng cáo mới rằng cải tiến trên nền tảng YouTube đang giúp người dùng khám phá ra nhiều nội dung liên quan hơn. Đó là những cải tiến nào? (Hãy chọn hai đáp án).

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Janelle nói với một nhà quảng cáo mới rằng cải tiến trên nền tảng YouTube đang giúp người dùng khám phá ra nhiều nội dung liên quan hơn. Đó là những cải tiến nào? (Hãy chọn hai đáp án).

  • VR4K
  • Google Play
  • Trợ lý Google
  • YouTube Go
  • Công chiếu trên YouTube

Câu trả lời đúng là: YouTube Go là tính năng Công chiếu trên YouTube

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095