Rule #1: Life is supposed to be fun!

YouTube có định dạng quảng cáo tác động đến mức độ nhận biết nào sử dụng định dạng trong luồng có thể bỏ qua?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

YouTube có định dạng quảng cáo tác động đến mức độ nhận biết nào sử dụng định dạng trong luồng có thể bỏ qua?

  • Video ngoài luồng
  • Video nổi bật trên trang đầu
  • Quảng cáo đệm
  • TrueView cho phạm vi tiếp cận

Câu trả lời đúng là: TrueView cho phạm vi tiếp cận

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095