Rule #1: Life is supposed to be fun!

YouTube Analytics có thể cung cấp thông tin gì về nơi mọi người đang xem video của bạn?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

YouTube Analytics có thể cung cấp thông tin gì về nơi mọi người đang xem video của bạn?

  • Mức độ tương tác và sự rời bỏ
  • Tỷ lệ thoát và số phiên
  • Ngày đến thăm và khởi động lại
  • Nguồn lưu lượng và thiết bị

Đáp án đúng là: Nguồn lưu lượng và thiết bị

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095