Rule #1: Life is supposed to be fun!

Cách kể chuyện nào sử dụng quảng cáo ngắn để kích thích mọi người, củng cố sự quan tâm của họ bằng quảng cáo dài hơn và sau đó lặp lại thông điệp để hành động nhanh chóng?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Cách kể chuyện nào sử dụng quảng cáo ngắn để kích thích mọi người, củng cố sự quan tâm của họ bằng quảng cáo dài hơn và sau đó lặp lại thông điệp để hành động nhanh chóng?

  • Chụp, hành động, nhắm mục tiêu lại
  • Hứa, bán, thu hồi
  • Giới thiệu, thông báo, truyền cảm hứng
  • Trêu ghẹo, khuếch đại, tạo tiếng vang

Đáp án đúng là: Trêu ghẹo, khuếch đại, tạo tiếng vang

.

.

.

Câu hỏi khác: Cách kể chuyện nào sử dụng quảng cáo ngắn để kích thích mọi người, quảng cáo dài để nhấn mạnh mối quan tâm của họ và sau đó nhắc lại thông điệp để kịp thời hành động?

Câu hỏi khác: Cách kể chuyện nào sử dụng quảng cáo ngắn để kích thích mọi người, quảng cáo dài để nhấn mạnh mối quan tâm của họ và sau đó nhắc lại thông điệp để kịp thời hành động ?

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095