Rule #1: Life is supposed to be fun!

Audra là giám đốc tiếp thị của một địa điểm tổ chức hòa nhạc. Cô được giao nhiệm vụ tạo chiến dịch YouTube để tiếp cận người hâm mộ của các nhạc sĩ đã thuê địa điểm này để biểu diễn vào mùa hè năm nay. Audra có thể chọn giải pháp đối tượng YouTube nào để tiếp cận những người dùng này?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Audra là giám đốc tiếp thị của một địa điểm tổ chức hòa nhạc. Cô được giao nhiệm vụ tạo chiến dịch YouTube để tiếp cận người hâm mộ của các nhạc sĩ đã thuê địa điểm này để biểu diễn vào mùa hè năm nay.
Audra có thể chọn giải pháp đối tượng YouTube nào để tiếp cận những người dùng này?

  • Ứng viên chương trình
  • Nhân khẩu học chi tiết
  • Danh sách xác định
  • Sở thích tùy chỉnh

Câu trả lời đúng là: Sở thích tùy chỉnh

Giải thích: Sở thích tùy chỉnh cho phép bạn nhắm mục tiêu đối tượng dựa trên trọng tâm của sự chú ý của họ. Audra nên chọn giải pháp đối tượng này nếu cô ấy muốn tiếp cận người hâm mộ của các nhạc sĩ mà họ đã đặt cho mùa hè.

Audra là giám đốc marketing của một địa điểm tổ chức buổi hòa nhạc. Cô ấy được giao nhiệm vụ tạo một chiến dịch YouTube tiếp cận người hâm mộ của các nhạc của các nhạc sĩ đã thuê địa điểm này để biểu diễn vào mùa hè năm nay. Audra có thể chọn giải pháp đối tượng YouTube nào để tiếp cận những người dùng này?

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095