Rule #1: Life is supposed to be fun!

Công cụ dựa trên dữ liệu của Google nào dưới đây là một phần giải pháp của Google Analytics?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Công cụ dựa trên dữ liệu của Google nào dưới đây là một phần giải pháp của Google Analytics?

  • xu hướng Google
  • Google Video 360
  • Suy nghĩ với Google
  • Google Khảo sát (Google Survey)

Câu trả lời đúng là: Google Khảo sát (Google Survey)

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095