Rule #1: Life is supposed to be fun!

Loại Tín hiệu đối tượng nào của Google tiếp cận người tiêu dùng trên YouTube dựa vào thói quen tiêu dùng của họ?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Loại Tín hiệu đối tượng nào của Google tiếp cận người tiêu dùng trên YouTube dựa vào thói quen tiêu dùng của họ?

  • Sự kiện trong đời
  • Đối tượng chung sở thích tùy chỉnh
  • Đối tượng trong thị trường
  • Mô hình người tiêu dùng

Câu trả lời đúng là: Mô hình người tiêu dùng

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095