Rule #1: Life is supposed to be fun!

Theo nguyên tắc ABCD của Google, bạn nên dùng 2 cách nào để kết nối với người xem? (Hãy chọn hai đáp án).

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Theo nguyên tắc ABCD của Google, bạn nên dùng 2 cách nào để kết nối với người xem? (Hãy chọn hai đáp án).

  • Sử dụng video quay từ phim và chương trình truyền hình để thu hút sự chú ý.
  • Buộc người dùng đăng ký hoặc chụp e-mail để thoát khỏi hiển thị quảng cáo.
  • Phim quảng cáo có yếu tố cảm xúc lắng đọng để gây thiện cảm.
  • Tận dụng sức mạnh của âm thanh trong quảng cáo của bạn để nâng cao nhận thức về thương hiệu.
  • Tăng nhịp độ quảng cáo của bạn để thu hút sự chú ý và giữ nó lâu hơn.

Câu trả lời đúng là: Tận dụng sức mạnh của âm thanh trong quảng cáo của bạn để nâng cao nhận thức về thương hiệu. và Tăng tốc độ quảng cáo của bạn để thu hút sự chú ý và giữ nó lâu hơn.

.

.

.

Theo nguyên tắc ABCD về thiết kế quảng cáo của Google dành cho YouTube, có hai cách nào mà Google khuyên bạn làm để kết nối với người xem của mình (Hãy chọn hai đáp án).

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095