Rule #1: Life is supposed to be fun!

Yan muốn thu hút những khách hàng đang tìm kiếm cụ thể trên Google về Time-B-Gone, sản phẩm hỗ trợ văn phòng độc đáo của công ty anh ấy. Chuyên gia tư vấn tiếp thị của anh ấy đề xuất sử dụng Quảng cáo tìm kiếm động và Yan biết rằng Yan sẽ cần bắt đầu với một cách tiếp cận đơn giản. Đối với các nhà cung cấp như Yan, phương pháp đơn giản nhất để sử dụng Quảng cáo tìm kiếm động là gì

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Yan muốn thu hút những khách hàng đang tìm kiếm cụ thể trên Google về Time-B-Gone, sản phẩm hỗ trợ văn phòng độc đáo của công ty anh ấy.
Chuyên gia tư vấn tiếp thị của anh ấy đề xuất sử dụng Quảng cáo tìm kiếm động và Yan biết rằng Yan sẽ cần bắt đầu với một cách tiếp cận đơn giản.
Đối với các nhà cung cấp như Yan, phương pháp đơn giản nhất để sử dụng Quảng cáo tìm kiếm động là gì?

  • Nguồn cấp dữ liệu trang
  • Lọc URL
  • Danh mục từ các công cụ tìm kiếm động
  • Trang đích từ các nhóm quảng cáo chuẩn

Câu trả lời đúng là: Các trang đích từ các nhóm quảng cáo chuẩn

Đối với những nhà cung cấp như Yan muốn thu hút khách hàng đang tìm kiếm cụ thể trên Google, các trang đích từ nhóm quảng cáo chuẩn là phương pháp đơn giản nhất để sử dụng Quảng cáo tìm kiếm động

Câu hỏi khác: Yan muốn thu hút những khách hàng đang tìm kiếm cụ thể trên Google về Time-B-Gone, sản phẩm hỗ trợ văn phòng độc đáo của công ty anh ấy. Chuyên gia tư vấn tiếp thị của anh ấy đề xuất sử dụng Quảng cáo tìm kiếm động và Yan biết rằng Yan sẽ cần bắt đầu với một cách tiếp cận đơn giản.

Yan muốn thu hút khách hàng đang đặc biệt tìm kiếm Time-B-Gone trên Google. Đây là sản phẩm hỗ trợ văn phòng đặc trưng của công ty anh ấy. Chuyên viên tư vấn tiếp thị đề xuất sử dụng Quảng cáo tìm kiếm động và hiểu rằng Yan sẽ cần phải bắt đầu từ một biện pháp đơn giản. Đối với những nhà cung cấp như Yan, phương pháp đơn giản nhất để sử dụng Quảng cáo tìm kiếm động là gì

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095