Rule #1: Life is supposed to be fun!

Khi mức độ hiển thị là mục tiêu của chiến dịch, nhà quảng cáo nên chọn chiến lược giá thầu nào?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Khi mức độ hiển thị là mục tiêu của chiến dịch, nhà quảng cáo nên chọn chiến lược giá thầu nào?

  • Tối đa hóa lượt chuyển đổi
  • Tối đa hóa số lần nhấp
  • Giá mỗi nhấp chuột nâng cao (eCPC)
  • Tỷ lệ hiển thị mục tiêu

Câu trả lời đúng là: Tỷ lệ hiển thị mục tiêu

Nếu mục tiêu của chiến dịch là khả năng hiển thị, thì nhà quảng cáo nên chọn Tỷ lệ hiển thị mục tiêu .

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095