Rule #1: Life is supposed to be fun!

Đâu là đặc điểm của một trải nghiệm trang đích tốt?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Đâu là đặc điểm của một trải nghiệm trang đích tốt?

  • Lượng truy cập người dùng cao
  • Nội dung có liên quan và nguyên bản
  • Tính minh bạch về doanh nghiệp của bạn
  • Dễ điều hướng

Câu trả lời đúng là: Dễ điều hướng

Dễ điều hướng là một thuộc tính mô tả trải nghiệm trang đích tốt.

Thuộc tính nào mô tả trải nghiệm trang đích tốt? Chọn tất cả các câu trả lời đúng

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095