Rule #1: Life is supposed to be fun!

Hệ thống Google Ads sẽ thực hiện so khớp kỹ lưỡng loại người dùng nào cho Đối tượng chung sở thích?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Hệ thống Google Ads sẽ thực hiện so khớp kỹ lưỡng loại người dùng nào cho Đối tượng chung sở thích?

  • Cha mẹ đang chăm sóc cho trẻ mới biết đi của họ
  • Một cá nhân quan tâm đến việc mua một chiếc xe hơi
  • Một sinh viên đang tìm kiếm lời khuyên về khoản vay
  • Một người nào đó đã thể hiện sự quan tâm đủ điều kiện đối với phim

Câu trả lời đúng là: Một người nào đó thể hiện sự quan tâm đủ điều kiện đến phim

Một người nào đó thể hiện sự quan tâm đủ điều kiện đến phim Hệ thống Google Ads sẽ kết hợp chặt chẽ với tư cách là Đối tượng chung sở thích.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095