Rule #1: Life is supposed to be fun!

Sam mới sử dụng Quảng cáo đi kèm kết quả tìm kiếm của Google và lo lắng rằng anh ấy có thể không có kỹ năng hoặc thời gian để chạy một chiến dịch quảng cáo thành công. Hai tính năng nào của Quảng cáo tìm kiếm động sẽ giúp ích cho Sam ?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Sam mới sử dụng Quảng cáo đi kèm kết quả tìm kiếm của Google và lo lắng rằng anh ấy có thể không có kỹ năng hoặc thời gian để chạy một chiến dịch quảng cáo thành công. Hai tính năng nào của Quảng cáo tìm kiếm động sẽ giúp ích cho Sam? (Chọn hai.) Chọn Tất cả các câu trả lời đúng

  • Quảng cáo tìm kiếm động không phải trải qua quá trình đặt giá thầu.
  • Quảng cáo tìm kiếm động không yêu cầu cấu hình người dùng ban đầu.
  • Giao diện người dùng cho Quảng cáo tìm kiếm động loại trừ tất cả các điều khiển thủ công.
  • Máy học giúp tự động tìm các từ khóa mới.
  • URL đích tự động được cập nhật.

Câu trả lời đúng là: 1. URL đích được tự động cập nhật và 2. Máy học giúp tự động tìm từ khóa mới.

Đây là hai tính năng của Quảng cáo tìm kiếm động sẽ giúp Sam chạy chiến dịch quảng cáo thành công mà không cần phải có kỹ năng hoặc thời gian để quản lý 1. URL đích được tự động cập nhật và 2. Công nghệ máy học giúp tự động tìm kiếm mới từ khóa.

Sam mới sử dụng Quảng cáo đi kèm kết quả tìm kiếm của Google và lo lắng rằng anh ấy có thể không có kỹ năng hoặc thời gian để chạy một chiến dịch quảng cáo thành công. Hai tính năng nào của Quảng cáo tìm kiếm động sẽ giúp ích cho Sam?

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095